Doorgaans zijn de misuren op de kerkelijke hoogdagen dezelfde als in het weekend. Er zijn een paar uitzonderingen. De juiste data en eventuele wijzigingen worden opgenomen in de kalender op de website van de Bavoparochie.

Pasen

Paaswake op de vooravond van Pasen

Wakend bij het graf gaan we de nacht in om bij het volle Paaslicht de verrijzenis te vieren.

Paaszondag zoals op zondag:

Misuren zoals op zondag

O.L.H. Hemelvaart – 40 dagen na Pasen

Misuren zoals op zondag

Pinksteren – 50 dagen na Pasen

Misuren zoals op zondag

O.L.Vr. Hemelvaart – 15 augustus

Misuren zoals op zondag

Allerheiligen – 1 november

Op deze hoogdag zetten we alle heiligen centraal: mensen die voor ons een voorbeeld kunnen zijn in de beleving van het geloof.
Misuren zoals de weekendvieringen

Gebedswake van Allerheiligen:
Zie kalender op de website van de Bavoparochie.

Allerzielen – 2 november

We herdenken onze parochianen die gestorven zijn. De families van de overledenen in het voorbije jaar krijgen het kruisje van de uitvaart mee naar huis.
Zie kalender op de website van de Bavoparochie.

Kerstavond – 24 december

We herdenken de geboorte van Jezus.
Zie kalender op de website van de Bavoparochie.

Kerstmis – 25 december

We herdenken op Kerstmis de geboorte van Jezus.
Misuren zoals op zondag